ติดต่อเรา

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาโนนสมบูรณ์

      1. ระดับชั้นที่สมัคร

   ชั้นอนุบาล 1 และประถมศึกษาปีที่ 1

   ชั้นอื่น ๆ (ในกรณีที่มีนักเรียนย้ายออก)

2. วัน เวลา ที่รับสมัคร

     ตั้งแต่ดือนมกราคมของทุกปี  เป็นต้นไป

3. หลักฐานการสมัคร

 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วครึ่ง  จำนวน 6 รูป (สวม    ชุดนักเรียนยกเว้นอนุบาล 1 )

       ใบเกิดของผู้สมัครพร้อมสำเนา

     สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุลของผู้สมัคร บอดา มารดา (ถ้ามี)

 ใบรับรองการเป็นนักเรียน และอกสารรายงานผลการเรียนครั้งล่าสุด (ยกเว้น อ.1)

        สำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีชื่อนักเรียน ชื่อบิดา และชื่อมารดา

4.คุณสมบัติและพื้นฐานความรู้ของผู้สมัคร

ชั้นอนุบาล 1 อายุ 3 ขวบเต็ม

(เกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม  ของปีที่สมัคร)

ชั้นป.1 อายุ 6 ขวบเต็ม

(เกิดก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม ของปีที่สมัคร)

กำหนดชำระเงินค่าเทอมในวันสมัคร

 ผู้มีสิทธิเบิก

ชั้นอนุบาล 1 ชำระ ภาคเรียนละ 1,937 .- บาท

ชั้นประถม ชำระ ภาคเรียนละ 1,702 .- บาท

 ผู้ไม่มีสิทธิเบิก

ชั้นอนุบาล 1 ชำระภาคเรียนละ  750 .- บาท

ชั้นประถม  ชำระภาคเรียนละ 750.-

กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในวันที่ 17 พฤษาคม

การซื้อชุดพละ หนังสือ และอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ

สั่งจองซื้อจากทางโรงเรียน (ราคาปกติตามท้องตลาด)

ซื้อเองตามร้านค้าทั่วไปตามรายการและที่แนบทางโรงเรียนกำหนดแล้วนำใบเสร็จมาเบิกเงินจากทางโรงเรียนตามงบจัดสรรนโยบายเรียนฟรี 15 ปี

เครื่องแบบ

นักเรียนชาย (ระดับอนุบาล/ประถม)

เสื้อ ผ้าสีขาวแบบคอเชิ้ต แขนสั้น ปัก ม.ถ.ส. ที่อกเบื้องขวาด้วยด้ายหรือไหมสีแดง (ขอรับการประทับตรา ม.ถ.ส. ได้ที่ฝ่ายธุรการ)

กางเกงผ้าสีน้ำเงิน / กรมท่า แบบขาสั้น ไม่มีจีบ ไม่มีกระเป๋าหลัง

รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีดำหุ้มส้นปลายเท้า ชนิดมีสายรัดหลังเท้า สำหรับชั้นประถมจะเป็นรองเท้าผ้าในสีดำแบบมีเชือกผูก

ถุงเท้าสั้น สีขาว ไม่มีลาย

นักเรียนหญิง (ระดับอนุบาล/ประถม)

เสื้อ ผ้าสีขาว แบบคอบัวกลม แขนสั้น ปัก ม.ถ.ส. ที่อกเบื้องขวาด้วยด้ายหรือไหมสีแดง (ขอรับการประทับตรา ม.ถ.ส. ที่ฝ่ายธุรการ)

กระโปรงสีน้ำเงิน / กรมท่า แบบจีบรอบตั้ว สำหรับชั้นประถมจะเป็นแบบพับเป็นจีบข้างละ 3 จีบ ความยาวคลุมเข่าพอดี

รองเท้าหนังสีดำหุ้มปลายเท้า ชนิดมีสายรัดหลังเท้า

ถุงเท้าสั้น สีขาว ไม่มีลวดลาย

กำหนดปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่

วันเสาร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤษภาคม ของทุกปี

เวลา  09.00 – 10.00 น. ณ อาคารนิโคลาส บาร์เร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาโนนสมบูรณ์

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาโนนสมบูรณ์

83 / 1 ถนนมิตรภาพ อ.บ้านแฮด  จ.ขอนแก่น

โทรศัพท์  043- 267086

โทรสาร   043 -267441

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: